Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4616/01148/01122022/102656 - D6R2F9T
Дата/Час: 01.12.2022 10:27
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №660157 / 2022-03-21 / 279 / д
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: "СММ-59"ЕООД, обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, адрес: ул.Стефан Караджа"№4, ЕИК: 203712909
Пътува до:
Получател: "СММ-59"ЕООД, обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, адрес: ул.Стефан Караджа"№4, ЕИК: 203712909
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Самуил - Айдоан Ахмедов ул. Васил Левски 26
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР7752ВА
Километри: 0
Превозва се от: Варчо Варчев
Спедитор: Салим Салим (А 5869)
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.8 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.8 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.8 м³