Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4435/00273/01122022/102751 - 6R77EF5
Дата/Час: 01.12.2022 10:28
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №663211 / 2022-04-13 / 127 / з1
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: ВУД ТРЕЙДИНГ ООД, обл. Пазарджик, общ. Сърница, гр. Сърница, адрес: ул. Петелци 22, ЕИК: 200800161
Пътува до:
Получател: ВУД ТРЕЙДИНГ ООД, обл. Пазарджик, общ. Сърница, гр. Сърница, адрес: ул. Петелци 22, ЕИК: 200800161
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Плачковци - кв. Боевци
Данни за ПС:
Номер на ПС: РА0323АТ
Километри: 0
Превозва се от: Светлин Иванов
Спедитор: Иван Андреев (А3590)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 4
Куб.м³ 1.32 м³
Общо: 4 бр. / 1.32 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 2
Куб.м³ 0.7 м³
Общо: 2 бр. / 0.7 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 21
Куб.м³ 3.55 м³
Общо: 21 бр. / 3.55 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 5
Куб.м³ 0.95 м³
Общо: 5 бр. / 0.95 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 9
Куб.м³ 0.88 м³
Общо: 9 бр. / 0.88 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 7
Куб.м³ 0.7 м³
Общо: 7 бр. / 0.7 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 9
Куб.м³ 0.61 м³
Общо: 9 бр. / 0.61 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 3
Куб.м³ 0.18 м³
Общо: 3 бр. / 0.18 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 10
Куб.м³ 0.98 м³
Общо: 10 бр. / 0.98 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 18
Пр.м3 0.84 пр.м³
Куб.м³ 0.84 м³
Общо: 18 бр. / 0.84 пр.м³ / 0.84 м³
Всичко: 88 бр. / 0.84 пр.м³ / 10.71 м³