Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8875/00449/01122022/104742 - 6DF4B3W
Дата/Час: 01.12.2022 10:48
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №655097 / 2022-02-08 / 36 / д
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: АНЦВЕТ ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Седянкова ливада 7, ЕИК: 200677805
Пътува до:
Получател: АНЦВЕТ ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Седянкова ливада 7, ЕИК: 200677805
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: гр. Габрово - ул. Баланска 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ3366ВН
Километри: 0
Превозва се от: Ивайло Недялков
Спедитор: Ганчо Радков (А5123)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 2
Куб.м³ 0.66 м³
Общо: 2 бр. / 0.66 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 44
Куб.м³ 7.73 м³
Общо: 44 бр. / 7.73 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 12
Куб.м³ 1.15 м³
Общо: 12 бр. / 1.15 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 5
Куб.м³ 0.36 м³
Общо: 5 бр. / 0.36 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 4
Куб.м³ 0.9 м³
Общо: 4 бр. / 0.9 м³
Всичко: 67 бр. / 10.8 м³