Електронни превозни билети

Търсене на билет

Този билет е коригиран на: 01.12.2022 11:06
Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4439/00513/01122022/111204 - A60078C
Дата/Час: 01.12.2022 11:15
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №683919 / 2022-08-30 / 184 / ц1
Собственик: ОБЩИНА ГАБРОВО, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: пл. Възраждане 3, ЕИК: BG000215630
Купувач: ТРЯВНА ЛЕС 2016 ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: "Иванка Горова " № 39, ЕИК: 204309487
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: с. Донино - 42.912035 25.382865
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ5699ВК
Километри: 0
Превозва се от: Стефан Цанев
Спедитор: Христо Тодоров (А9463)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³