Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13146/01559/01122022/112821 - 06CCEBA
Дата/Час: 01.12.2022 11:29
По превозни билети:
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "еколес-90"еоод, обл. Разград, общ. Кубрат, гр. Кубрат, адрес: , ЕИК: 201606832
Пътува до:
Получател: "еколес-90"еоод, обл. Разград, общ. Кубрат, гр. Кубрат, адрес: , ЕИК: 201606832
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: с. Тетово - ул. Шипка 2
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР2675ВМ
Номер на ремарке: РР1108ЕА
Километри: 0
Превозва се от: Светлин Георгиев
Спедитор: Християн Христов (Б 3515)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 148
Куб.м³ 23.5 м³
Общо: 148 бр. / 23.5 м³
Всичко: 148 бр. / 23.5 м³