Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4614/00939/01122022/113940 - N1C0E56
Дата/Час: 01.12.2022 11:39
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №662580 / 2022-04-07 / 78 / ж
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, адрес: , ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Цар Калоян
Адрес: гр. Цар Калоян - Тир станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР5562АХ
Километри: 0
Превозва се от: Костадин Василев
Спедитор: Деян Иванов (А 5881)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5 м³