Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4528/00275/01122022/121227 - 082H3CN
Дата/Час: 01.12.2022 12:13
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №666472 / 2022-05-12 / 113 / ш
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ДАРИ- ЛЕС ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул.Магистрална, № 10, ЕИК: 200761274
Пътува до:
Получател: ДАРИ- ЛЕС ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул.Магистрална, № 10, ЕИК: 200761274
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - ул.Козлуджа4
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ7892ВН
Километри: 0
Превозва се от: Николай Кръстев
Спедитор: Стефан Делисъбев (А3913)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³