Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10580/00180/01122022/130042 - 1CF3FAE
Дата/Час: 01.12.2022 13:01
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №683295 / 2022-08-26 / 34 / л
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Светломир Илиев Харизанов, обл. Русе, общ. Русе, с. Бъзън, адрес: ул. П. Волов 10
Пътува до:
Получател: Светломир Илиев Харизанов, обл. Русе, общ. Русе, с. Бъзън, адрес: ул. П. Волов 10
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: с. Бъзън - ул. П. Волов 10
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р6992ВТ
Километри: 0
Превозва се от: Светломир Харизанов
Спедитор: Денис Ашъм (Б 3392)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³