Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4614/00942/01122022/130259 - E27AE8F
Дата/Час: 01.12.2022 13:04
По превозни билети:
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, адрес: , ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, адрес: , ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - ул.Дълга Лъка гр.В.Търново
Данни за ПС:
Номер на ПС: СА1713СС
Номер на ремарке: С4049ЕС
Километри: 0
Превозва се от: Станислав Йорданов
Спедитор: Деян Иванов (А 5881)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 6
Пр.м3 54 пр.м³
Куб.м³ 27 м³
Общо: 6 бр. / 54 пр.м³ / 27 м³
Дървесина: Червен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 2
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.12 м³
Общо: 2 бр. / 6 пр.м³ / 3.12 м³
Всичко: 8 бр. / 60 пр.м³ / 30.12 м³