Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4439/00518/01122022/131509 - 12F52F8
Дата/Час: 01.12.2022 13:15
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №683924 / 2022-08-30 / 184 / х1
Собственик: ОБЩИНА ГАБРОВО, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: пл. Възраждане 3, ЕИК: BG000215630
Купувач: ТРЯВНА ЛЕС 2016 ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: "Иванка Горова " № 39, ЕИК: 204309487
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: с. Донино - 42.912035 25.382865
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ7942ВР
Километри: 0
Превозва се от: Светлин Панев
Спедитор: Христо Тодоров (А9463)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.4 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³