Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10049/00485/01122022/115843 - E23R9AF
Дата/Час: 01.12.2022 11:59
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №661741 / 2022-03-31 / 10 / д
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Кроношпан България" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: ЕТ "Стоян Делийски", обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" № 64, ЕИК: 817002412
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Дрента - Тир Станция Елба
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ4869ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Светломир Петков
Спедитор: Сали Халилов (Б 4750)
Дървесина: Зелена дугласка
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 12
Куб.м³ 5.37 м³
Общо: 12 бр. / 5.37 м³
Дървесина: Зелена дугласка
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 13
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 13 бр. / 2.75 м³
Дървесина: Зелена дугласка
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 3
Куб.м³ 0.17 м³
Общо: 3 бр. / 0.17 м³
Всичко: 28 бр. / 8.29 м³