Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10049/00487/01122022/124716 - B0B960E
Дата/Час: 01.12.2022 12:48
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №661741 / 2022-03-31 / 10 / д
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Кроношпан България" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: ЕТ "Стоян Делийски", обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" № 64, ЕИК: 817002412
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Дрента - Тир Станция Елба
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ5084ВК
Километри: 0
Превозва се от: Иван Иванов
Спедитор: Сали Халилов (Б 4750)
Дървесина: Зелена дугласка
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 6
Куб.м³ 2.16 м³
Общо: 6 бр. / 2.16 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 9
Куб.м³ 1.5 м³
Общо: 9 бр. / 1.5 м³
Дървесина: Зелена дугласка
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 7
Куб.м³ 1.83 м³
Общо: 7 бр. / 1.83 м³
Дървесина: Зелена дугласка
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 13
Куб.м³ 1.49 м³
Общо: 13 бр. / 1.49 м³
Дървесина: Зелена дугласка
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 5
Куб.м³ 0.37 м³
Общо: 5 бр. / 0.37 м³
Всичко: 40 бр. / 7.35 м³