Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10049/00486/01122022/122427 - U88C56S
Дата/Час: 01.12.2022 12:25
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №661741 / 2022-03-31 / 10 / д
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Кроношпан България" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: ЕТ "Стоян Делийски", обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" № 64, ЕИК: 817002412
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Дрента - Тир Станция Елба
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ8956ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Николай Николов
Спедитор: Сали Халилов (Б 4750)
Дървесина: Зелена дугласка
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 8
Куб.м³ 2.95 м³
Общо: 8 бр. / 2.95 м³
Дървесина: Зелена дугласка
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 17
Куб.м³ 3.6 м³
Общо: 17 бр. / 3.6 м³
Дървесина: Зелена дугласка
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 7
Куб.м³ 0.74 м³
Общо: 7 бр. / 0.74 м³
Дървесина: Зелена дугласка
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 3
Куб.м³ 0.2 м³
Общо: 3 бр. / 0.2 м³
Всичко: 35 бр. / 7.49 м³