Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4624/00517/02122023/141849 - B77I982
Дата/Час: 02.12.2023 14:19
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №724652 / 2023-05-31 / 1136 / г
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "ТАРЪМА"ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: ул.Силистренско шосе 18, ЕИК: 203589812
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Владимировци - до Времена Претоварвана Станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС5943АК
Километри: 0
Превозва се от: Шенол Матем
Спедитор: Себайдин Мехмед (А 6037)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5 м³