Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 14551/00069/02122023/144614 - FFE50A4
Дата/Час: 02.12.2023 14:47
По превозни билети:
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: ЕКО КЛИЙН ЕНЕРДЖИ, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр.Силистра,ул.,,Ал.Константинов" № 15, ЕИК: 202470794
Пътува до:
Получател: ЕКО КЛИЙН ЕНЕРДЖИ, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр.Силистра,ул.,,Ал.Константинов" № 15, ЕИК: 202470794
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: гр. Силистра - ул.тутракан 29
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС6425АР
Номер на ремарке: СС0008ЕН
Километри: 0
Превозва се от: Олчай Исмаил
Спедитор: Тихомир Димов (Б 5015)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 3
Пр.м3 21 пр.м³
Куб.м³ 11.76 м³
Общо: 3 бр. / 21 пр.м³ / 11.76 м³
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Колове
Брой 400
Куб.м³ 13 м³
Общо: 400 бр. / 13 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 112
Куб.м³ 8.72 м³
Общо: 112 бр. / 8.72 м³
Всичко: 515 бр. / 21 пр.м³ / 33.48 м³