Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13146/00760/02122023/150748 - D5B3QBD
Дата/Час: 02.12.2023 15:08
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №747336 / 2023-11-23 / 1178 / б
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Кроношпан-България"ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Хърсово - временна претоварителна станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р07812
Километри: 0
Превозва се от: Калоян Дончев
Спедитор: Християн Христов (Б 3515)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 44
Куб.м³ 3.99 м³
Общо: 44 бр. / 3.99 м³
Дървесина: Планински ясен
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 18
Куб.м³ 1.71 м³
Общо: 18 бр. / 1.71 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.56 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.56 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.85 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.85 м³
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.85 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.85 м³
Всичко: 65 бр. / 18 пр.м³ / 15.96 м³