Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10490/00392/02122023/153937 - 4K7D70N
Дата/Час: 02.12.2023 15:39
По превозни билети:
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Кроношпан-България"ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: "Кроношпан-България"ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - Кв.Чолаковци индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3068ВТ
Номер на ремарке: Р0517ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Венцислав Георгиев
Спедитор: Турхан Кадир (Б 5369)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 44
Куб.м³ 3.99 м³
Общо: 44 бр. / 3.99 м³
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 58
Куб.м³ 5.13 м³
Общо: 58 бр. / 5.13 м³
Дървесина: Планински ясен
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 18
Куб.м³ 1.71 м³
Общо: 18 бр. / 1.71 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.71 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.71 м³
Дървесина: Планински ясен
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 11 пр.м³
Куб.м³ 6.27 м³
Общо: 1 бр. / 11 пр.м³ / 6.27 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.85 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.85 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.56 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.56 м³
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.85 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.85 м³
Всичко: 125 бр. / 32 пр.м³ / 29.07 м³