Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4564/00174/02122023/161914 - E5FRFCA
Дата/Час: 02.12.2023 16:19
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №728890 / 2023-07-07 / 116 / и
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: КНЯЖЕВСКА ГОРА ООД, обл. Русе, общ. Ветово, с. Смирненски, адрес: ул. Хан Аспарух 20, ЕИК: 117626942
Пътува до:
Получател: Хърсен Лес ЕООД, обл. Разград, общ. Самуил, с. Хърсово, адрес: Хърсово, ЕИК: 206903937
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Хърсово - Хърсово
Данни за ПС:
Номер на ПС: Н1911ВМ
Номер на ремарке: Н6816ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Васил Василев
Спедитор: Красимир Попов (А6083)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 50 пр.м³
Куб.м³ 20.5 м³
Общо: 1 бр. / 50 пр.м³ / 20.5 м³
Всичко: 1 бр. / 50 пр.м³ / 20.5 м³