Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4632/01078/03122023/093941 - P2A07F4
Дата/Час: 03.12.2023 09:39
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №724652 / 2023-05-31 / 1136 / г
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "ТАРЪМА"ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: ул.Силистренско шосе 18, ЕИК: 203589812
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Владимировци - Товарителна Станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС5943АК
Километри: 0
Превозва се от: Шенол Матем
Спедитор: Айхан Мухарем (А 6030)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.46 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.46 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 4.5 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.5 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 4.96 м³