Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 14551/00072/03122023/103211 - 3EW3677
Дата/Час: 03.12.2023 10:33
По превозни билети:
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: ЕКО КЛИЙН ЕНЕРДЖИ, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр.Силистра,ул.,,Ал.Константинов" № 15, ЕИК: 202470794
Пътува до:
Получател: ЕКО КЛИЙН ЕНЕРДЖИ, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр.Силистра,ул.,,Ал.Константинов" № 15, ЕИК: 202470794
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: гр. Силистра - ул.Тутракан 29
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС0370АН
Номер на ремарке: СС0216ЕН
Километри: 0
Превозва се от: Румен Станчев
Спедитор: Тихомир Димов (Б 5015)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 24 пр.м³
Куб.м³ 13.44 м³
Общо: 2 бр. / 24 пр.м³ / 13.44 м³
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Колове
Брой 400
Куб.м³ 13.3 м³
Общо: 400 бр. / 13.3 м³
Всичко: 402 бр. / 24 пр.м³ / 26.74 м³