Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 14551/00074/03122023/132518 - 6N43465
Дата/Час: 03.12.2023 13:27
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №736396 / 2023-08-29 / 69 / е
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: ЕКО КЛИЙН ЕНЕРДЖИ, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр.Силистра,ул.,,Ал.Константинов" № 15, ЕИК: 202470794
Пътува до:
Получател: Тир станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: С21534
Километри: 0
Превозва се от: Деан Георгиев
Спедитор: Тихомир Димов (Б 5015)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 11 пр.м³
Куб.м³ 6.16 м³
Общо: 1 бр. / 11 пр.м³ / 6.16 м³
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Колове
Брой 140
Куб.м³ 5.6 м³
Общо: 140 бр. / 5.6 м³
Всичко: 141 бр. / 11 пр.м³ / 11.76 м³