Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 14551/00075/03122023/135607 - EU5DUL5
Дата/Час: 03.12.2023 14:19
По превозни билети:
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: ЕКО КЛИЙН ЕНЕРДЖИ, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр.Силистра,ул.,,Ал.Константинов" № 15, ЕИК: 202470794
Пътува до:
Получател: ЕКО КЛИЙН ЕНЕРДЖИ, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр.Силистра,ул.,,Ал.Константинов" № 15, ЕИК: 202470794
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: гр. Силистра - ул.Тутракан
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС6425АР
Номер на ремарке: СС0008ЕН
Километри: 0
Превозва се от: Олчай Исмайл
Спедитор: Тихомир Димов (Б 5015)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 24 пр.м³
Куб.м³ 13.44 м³
Общо: 2 бр. / 24 пр.м³ / 13.44 м³
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Колове
Брой 280
Куб.м³ 9.8 м³
Общо: 280 бр. / 9.8 м³
Всичко: 282 бр. / 24 пр.м³ / 23.24 м³