Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4632/01082/03122023/155707 - 0UD5M24
Дата/Час: 03.12.2023 15:58
По превозни билети:
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "ТАРЪМА"ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: ул.Силистренско шосе 18, ЕИК: 203589812
Пътува до:
Получател: "ТАРЪМА"ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: ул.Силистренско шосе 18, ЕИК: 203589812
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: гр. Дулово - ул.Никола Петков УПИ 24030.27.604
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС6138АХ
Номер на ремарке: СС2323ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Али Заид
Спедитор: Айхан Мухарем (А 6030)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 4
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 1.84 м³
Общо: 4 бр. / 4 пр.м³ / 1.84 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 5
Пр.м3 37 пр.м³
Куб.м³ 18.5 м³
Общо: 5 бр. / 37 пр.м³ / 18.5 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.8 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.8 м³
Всичко: 10 бр. / 44 пр.м³ / 22.14 м³