Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4666/00935/04122023/083336 - A8FJ3DA
Дата/Час: 04.12.2023 08:33
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №747336 / 2023-11-23 / 1178 / б
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Кроношпан-България"ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Хърсово - времена претоварителна станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р07812
Километри: 0
Превозва се от: Калоян Дончев
Спедитор: Ердем Ибрям (Б 2681)
Дървесина: Червен дъб
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 28
Куб.м³ 5.7 м³
Общо: 28 бр. / 5.7 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.56 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.56 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 5.13 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 5.13 м³
Всичко: 30 бр. / 17 пр.м³ / 15.39 м³