Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12825/00370/04122023/090157 - 9SF3L88
Дата/Час: 04.12.2023 09:02
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Дари лес 2010 ООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр. Силистра, ул.,,Хан Омуртаг" № 16, вх. 6, ет. 6, ап. 16, ЕИК: 201121302
Пътува до:
Получател: място на претоварване, обл. Силистра, общ. Силистра, с. Айдемир, адрес: 44 6 35 и 27 8 35
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: с. Айдемир - 44 6 35 и 27 8 35
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС08818
Километри: 0
Превозва се от: Йордан Катев
Спедитор: Димитър Христов (Б 2280)
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 21
Куб.м³ 2.19 м³
Общо: 21 бр. / 2.19 м³
Дървесина: Топола
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 249
Куб.м³ 14.75 м³
Общо: 249 бр. / 14.75 м³
Всичко: 270 бр. / 16.94 м³