Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4583/00314/06122023/153449 - E3321R9
Дата/Час: 06.12.2023 15:36
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №744034 / 2023-10-16 / 59 / з
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Виктор М"ЕООД, обл. Русе, общ. Борово, гр. Борово, адрес: ул."България"№10, ЕИК: 201522583
Пътува до:
Получател: "Виктор М"ЕООД, обл. Русе, общ. Борово, гр. Борово, адрес: ул."България"№10, ЕИК: 201522583
Направление: Обл. Русе, Общ. Борово
Адрес: гр. Борово - УПИ-056.1.810
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3964КС
Километри: 0
Превозва се от: Венци Цонев
Спедитор: Трайчо Кулев (Б2238)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.6 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 19 пр.м³
Куб.м³ 10.45 м³
Общо: 1 бр. / 19 пр.м³ / 10.45 м³
Всичко: 2 бр. / 20 пр.м³ / 11.05 м³