Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4637/00644/06122023/155313 - 5EZ55G2
Дата/Час: 06.12.2023 15:53
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №743470 / 2023-10-11 / 1023 / г
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Свилоцел"ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна промишлена зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Завет
Адрес: гр. Завет - Асвалтова отбивка
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР5562АХ
Километри: 0
Превозва се от: Денислав Стефанов
Спедитор: Росен Киров (Б 8376)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.3 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 2 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³