Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4560/00553/06122023/153402 - 4507961
Дата/Час: 06.12.2023 15:55
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №737915 / 2023-09-04 / 162 / з
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ЛЕСПРОДУКТ ООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул. Русофили 44, ЕИК: 117609843
Пътува до:
Получател: Платан ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна промишлена зона, ЕИК: 127033577
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна промишлена зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р2914РК
Номер на ремарке: Р2668ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Петър Минков
Спедитор: Илия Илиев (А6104)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 54 пр.м³
Куб.м³ 22.14 м³
Общо: 1 бр. / 54 пр.м³ / 22.14 м³
Всичко: 1 бр. / 54 пр.м³ / 22.14 м³