Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4483/00314/06122023/151845 - 8IE0A73
Дата/Час: 06.12.2023 16:00
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: Лестурист ООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул.Св. Княз Борис1 51, ЕИК: BG200200914
Пътува до:
Получател: Елит Комерс ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ул. Патриарх Евтимий №66, ЕИК: 104624158
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - ул. Патриарх Евтимий №66
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0105КР
Номер на ремарке: ВТ1929ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Красимир Тодоров
Спедитор: Иван Иванов (А 2908)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 4
Куб.м³ 0.58 м³
Общо: 4 бр. / 0.58 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 280
Куб.м³ 21.63 м³
Общо: 280 бр. / 21.63 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 80
Куб.м³ 4 м³
Общо: 80 бр. / 4 м³
Всичко: 364 бр. / 26.21 м³