Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11116/00445/06122023/160527 - F3D5587
Дата/Час: 06.12.2023 16:06
По превозни билети:
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: "СММ-59"ЕООД, обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, адрес: ул.Стефан Караджа"№4, ЕИК: 203712909
Пътува до:
Получател: "СММ-59"ЕООД, обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, адрес: ул.Стефан Караджа"№4, ЕИК: 203712909
Направление: Обл. Разград, Общ. Разград
Адрес: гр. Разград - База СММ Разград
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР4709АС
Километри: 0
Превозва се от: Кръстьо Кръстев
Спедитор: Салих Бошнак (Б 3650)
Дървесина: Акация
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 24
Куб.м³ 2.4 м³
Общо: 24 бр. / 2.4 м³
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Всичко: 25 бр. / 5 пр.м³ / 5.4 м³