Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4556/00046/06122023/161540 - PO975EA
Дата/Час: 06.12.2023 16:16
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №728884 / 2023-07-07 / 149 / а
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Разград, Общ. Кубрат
Адрес: гр. Кубрат - бул.Цар Освободител68
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3067ВТ
Номер на ремарке: Р2791ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Севджан Хюсеинов
Спедитор: Милен Неделчев (А6103)
Дървесина: Липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 276
Куб.м³ 33.94 м³
Общо: 276 бр. / 33.94 м³
Всичко: 276 бр. / 33.94 м³