Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4637/00645/06122023/162835 - 9CBF15J
Дата/Час: 06.12.2023 16:28
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №743470 / 2023-10-11 / 1023 / г
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Свилоцел"ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна промишлена зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Завет
Адрес: гр. Завет - Асвалтова отбивка
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР5563АХ
Километри: 0
Превозва се от: Синан Рафилов
Спедитор: Росен Киров (Б 8376)
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.85 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³
Всичко: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³