Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4650/00967/06122023/163137 - FEE8X35
Дата/Час: 06.12.2023 16:32
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №725343 / 2023-06-05 / 83 / е
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "АЛЕКСАНДЪР ЛЕС" ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ. "СЕДЯНКА" 7, ЕИК: 18586721
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - 43.99105. 26.61886
Данни за ПС:
Номер на ПС: С20530
Километри: 0
Превозва се от: Светослав Ранков
Спедитор: Ивелин Косулиев (А 5827)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 9.6 м³
Общо: 1 бр. / 20 пр.м³ / 9.6 м³
Всичко: 1 бр. / 20 пр.м³ / 9.6 м³