Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 14551/00076/06122023/163215 - 629813E
Дата/Час: 06.12.2023 16:33
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №725588 / 2023-06-07 / 43 / р
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Кроношпан България ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: гр. Бургас, Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: Тир станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р07812
Километри: 0
Превозва се от: Калоян Дончев
Спедитор: Тихомир Димов (Б 5015)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 25 пр.м³
Куб.м³ 12.5 м³
Общо: 1 бр. / 25 пр.м³ / 12.5 м³
Всичко: 1 бр. / 25 пр.м³ / 12.5 м³