Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13029/00593/06122023/163349 - 770FE78
Дата/Час: 06.12.2023 16:38
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №712391 / 2023-02-15 / 200 / м
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: ЕТ "Стоян Делийски", обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" № 64, ЕИК: 817002412
Пътува до:
Получател: ЕТ "Стоян Делийски", обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" № 64, ЕИК: 817002412
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Дрента - ТИР СТАНЦИЯ Елба
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ5084ВК
Километри: 0
Превозва се от: Добрин Георгиев
Спедитор: Любомир Николов (Б 7747)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 25
Куб.м³ 4.32 м³
Общо: 25 бр. / 4.32 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 24
Куб.м³ 2.5 м³
Общо: 24 бр. / 2.5 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 14
Куб.м³ 1.01 м³
Общо: 14 бр. / 1.01 м³
Всичко: 63 бр. / 7.83 м³