Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 14186/00179/06122023/163949 - B8U8B41
Дата/Час: 06.12.2023 16:38
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №742238 / 2023-10-02 / 129 / ж
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Ивел 10"ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул."Прага"№3, вх.1, ет.8, ЕИК: 200552125
Пътува до:
Получател: Робусти ЕООД, обл. Русе, общ. Бяла, гр. Бяла, адрес: ул. Шипка 1, ЕИК: 117622901
Направление: Обл. Русе, Общ. Борово
Адрес: гр. Борово - ул Гео Милев 19
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р9047КН
Километри: 0
Превозва се от: Атанас Иванов
Спедитор: Григор Григоров (0552)
Дървесина: Акация
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Всичко: 2 бр. / 20 пр.м³ / 11.5 м³