Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11890/00164/06122023/163856 - E403C92
Дата/Час: 06.12.2023 16:38
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №740624 / 2023-09-20 / 136 / п
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Ивент 2020 еоод, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: жк. Митко Палаузов 24, ЕИК: 206001125
Пътува до:
Получател: Грийн лес2016ЕООДСев, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: Свежест 34, ЕИК: 203876883
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: гр. Севлиево - Свежест 34
Данни за ПС:
Номер на ПС: КН3099ВР
Километри: 0
Превозва се от: Цветан Петров
Спедитор: Пламен Иванов (А7022)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³