Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4637/00646/06122023/164501 - 6E55944
Дата/Час: 06.12.2023 16:45
По превозни билети:
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Свилоцел"ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна промишлена зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: "Свилоцел"ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна промишлена зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна промишлена зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: Н8940ВТ
Номер на ремарке: Н1047ЕК
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Драгнев
Спедитор: Росен Киров (Б 8376)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 14
Куб.м³ 1 м³
Общо: 14 бр. / 1 м³
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 4.95 м³
Общо: 2 бр. / 9 пр.м³ / 4.95 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 5
Пр.м3 31 пр.м³
Куб.м³ 17.05 м³
Общо: 5 бр. / 31 пр.м³ / 17.05 м³
Дървесина: Клен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 2 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 2 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Всичко: 25 бр. / 48 пр.м³ / 27.4 м³