Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4519/00276/06122023/165841 - 1RN645I
Дата/Час: 06.12.2023 16:59
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №746987 / 2023-11-17 / 461 / г
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: СВИЛОЦЕЛ EАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: , ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: СВИЛОЦЕЛ EАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: , ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Свилоцел
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВР8238СС
Номер на ремарке: РВ5656ЕН
Километри: 0
Превозва се от: Ангел Райков
Спедитор: Боян Иванов (Б0898)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 38 пр.м³
Куб.м³ 22.8 м³
Общо: 1 бр. / 38 пр.м³ / 22.8 м³
Дървесина: Трепетлика
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.4 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.4 м³
Всичко: 3 бр. / 52 пр.м³ / 31.2 м³