Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4650/00968/06122023/170440 - 1F35276
Дата/Час: 06.12.2023 17:05
По превозни билети:
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "АЛЕКСАНДЪР ЛЕС" ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ. "СЕДЯНКА" 7, ЕИК: 18586721
Пътува до:
Получател: "АЛЕКСАНДЪР ЛЕС" ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ. "СЕДЯНКА" 7, ЕИК: 18586721
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: с. Полковник Ламбриново - УЛ. "Първа"1
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7409АТ
Номер на ремарке: СС5511ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Димитров
Спедитор: Ивелин Косулиев (А 5827)
Дървесина: Акация
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 21 пр.м³
Куб.м³ 10.5 м³
Общо: 2 бр. / 21 пр.м³ / 10.5 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 3
Пр.м3 38 пр.м³
Куб.м³ 18.24 м³
Общо: 3 бр. / 38 пр.м³ / 18.24 м³
Всичко: 5 бр. / 59 пр.м³ / 28.74 м³