Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4583/00315/06122023/173606 - B0771C2
Дата/Час: 06.12.2023 17:37
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №746221 / 2023-11-07 / 311 / д1
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Еколес-2002"ЕООД, обл. Русе, общ. Ценово, с. Ценово, адрес: ул."Етър"№1, ЕИК: 117597210
Пътува до:
Получател: "Еколес-2002"ЕООД, обл. Русе, общ. Ценово, с. Ценово, адрес: ул."Етър"№1, ЕИК: 117597210
Направление: Обл. Русе, Общ. Ценово
Адрес: с. Ценово - ул Янтра - 26
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р9403РВ
Номер на ремарке: Р2841ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Цветан Цветанов
Спедитор: Трайчо Кулев (Б2238)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 34 пр.м³
Куб.м³ 20.4 м³
Общо: 1 бр. / 34 пр.м³ / 20.4 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 11 пр.м³
Куб.м³ 6.6 м³
Общо: 1 бр. / 11 пр.м³ / 6.6 м³
Всичко: 2 бр. / 45 пр.м³ / 27 м³