Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Заместник-главен счетоводител Руси Бакалов 0892 911 728 russy1234@abv.bg
Чистач Йорданка Георгиева
Директор инж. Мила Стоянова
Горски стражар Светослав Стефанов
Горски стражар Евгени Петров
Горски стражар Атанас Данев
Горски стражар Недьо Недев
Лесничей инж. Ваня Иванова
Служител човешки ресурси Нели Найденова
главен счетоводител Венилина Мандичева 0884 556 029
Заместник - директор инж. Никола Воденичаров
ръководител участък, ГС инж. Милен Бобонков 0885595688
Лесоинженер инж. Грета Радковска 0885825605
Специалист лесовъдство Иван Демеров 0888888352
ръководител участък, ГС инж. Красимир Какаларов 0884059605
Машинист многокофов багер Сашо Иванов 0879996842
Горски стражар Йордан Савов 0888891328
Горски стражар Анчо Иванов 0889309279
Горски стражар Добри Добрев 0889309276
Горски стражар Дончо Пенчев 0889815913
КОНТАКТИ

гр. Горна Оряховица, ул."Ангел Кънчев" №29
тел. 0618 6 00 65
факс:
e-mail: g.orqhovitsa@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч