Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Чистач Йорданка Георгиева
Директор инж. Мила Стоянова
Горски стражар Светослав Стефанов
Горски стражар Евгени Петров
Горски стражар Атанас Данев
Горски стражар Недьо Недев
Служител човешки ресурси Нели Найденова
главен счетоводител Венилина Мандичева 0884 556 029
ръководител участък, ГС инж. Росен Иванов 0879578753
организатор автомобилен транспорт Петко Григоров
зам. директор инж. Ангел Куков 0889309275 angel.kukov@scdp.bg
оперативен счетоводител Александра Колева
ръководител участък, ГС инж. Милен Бобонков 0885595688
Лесоинженер инж. Грета Радковска 0885825605
Специалист лесовъдство Иван Демеров 0888888352
оператор машини горско стопанство Сашо Иванов 0879996842
Горски стражар Йордан Савов 0888891328
Горски стражар Анчо Иванов 0889309279
специалист лесовъдство Добри Добрев 0889309276
Горски стражар Дончо Пенчев 0889815913
КОНТАКТИ

гр. Горна Оряховица, ул."Ангел Кънчев" №29
тел. 0618 6 00 65
факс:
e-mail: g.orqhovitsa@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч