Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Шофьор-монтьор Йордан Райков 0877 749 031
Заместник-главен счетоводител Руси Бакалов 0892 911 728 russy1234@abv.bg
Чистач Йорданка Георгиева
Финансов контрольор Силвия Иванова 0887 806 835 silviq.iwanowa@abv.bg
Заместник - директор
Лесоинженер/ГСУ инж. Милен Бобонков 0885595688
Лесничей инж. Грета Радковска 0885825605
Специалист лесовъдство Иван Демеров 0888888352
Специалист лесовъдство / МКЕ инж. Красимир Какаларов 0884059605
Машинист многокофов багер Сашо Иванов 0879996842
Горски стражар Йордан Савов 0888891328
Горски стражар Анчо Иванов 0889309279
Горски стражар Добри Добрев 0889309276
Горски стражар Дончо Пенчев 0889815913
Горски стражар Ганчо Недев 0889815920
Горски стражар Богдан Ангелов 0889815907
Горски стражар Иван Иванов 0888897628
Горски стражар Красиян Кирилов 0889815916
Горски стражар Колю Колев 0889309274
  КОНТАКТИ

  гр. Горна Оряховица, ул."Ангел Кънчев" №29
  тел. 0618 6 00 65
  факс:
  e-mail: g.orqhovitsa@scdp.bg

  Работно време:
  от понеделник до петък
  от 8,30 до 17,00 ч