Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Горски стражар Дончо Пенчев 0889815913
Горски стражар Ганчо Недев 0889815920
Горски стражар Богдан Ангелов 0889815907
Горски стражар Иван Иванов 0888897628
Горски стражар Красиян Кирилов 0889815916
Горски стражар Колю Колев 0889309274
КОНТАКТИ

гр. Горна Оряховица, ул."Ангел Кънчев" №29
тел. 0618 6 00 65
факс:
e-mail: g.orqhovitsa@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч