Новини

16 Aug
2023

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ-ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ГОРСКИ НИВИ ЗА СТОПАНСКА ГОДИНА 2023/2024Г. В ЗЕМЛИЩЕ С.ЛОЗЕН И С.НОВА ВЪРБОВКА, ОБЩИНА СТРАЖИЦА ... виж повече

03 Jul
2023

Във връзка със Заповед № РД 49-236/02.06.2023 г. на Министъра на МЗм за утвърждаване на Правила за закупуване на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите, ТП ДГС Горна Оряховица уведомява:
- отговорни длъжностни лица в ст ... виж повече

19 Sep
2022

Екипът на Държавно горско стопанство Горна Оряховица участва в инициативата „Да изчистим България заедно“, като извърши оборка в горски територии попадащи в местността "Лесопарка". ... виж повече

29 Mar
2022

По случай тазгодишното отбелязване на професионалния празник на лесовъдите, горските служители и работници – „Седмица на гората“, Държавно горско стопанство Горна Оряховица предоставя безвъзмездно семенищни широколистни фиданки. Инициативата ще се проведе ... виж повече

19 Feb
2021

Две туи от вида „смарагд“ вече растат пред паметника на Апостола на свободата Васил Левски в гр. Горна Оряховица. Дръвчетата бяха закупени с лични средства от служители на Държавното горско стопанство в града, по повод 148 години от кончината на героя. ... виж повече

25 Jul
2019

Във връзка със Заповед №РД48-47 от 22.07.2019г. на МЗХГ и Указания на „СЦДП” ДП гр. Габрово, относно предприети мерки за борба и ограничаване разпространението на АЧС, уведомяваме Ви, че ТП ДГС "Горна Оряховица” разкри „Горещ” телефонен номер 088 582 5600 ... виж повече

  КОНТАКТИ

  гр. Горна Оряховица, ул."Ангел Кънчев" №29
  тел. 0618 6 00 65
  факс:
  e-mail: g.orqhovitsa@scdp.bg

  Работно време:
  от понеделник до петък
  от 8,30 до 17,00 ч