ДГС Горна Оряховица участва в инициативата „Да изчистим България заедно“

19 Sep
2022
Екипът на Държавно горско стопанство Горна Оряховица участва в инициативата „Да изчистим България заедно“, като извърши оборка в горски територии попадащи в местността "Лесопарка". Емблематичната местност заема територията на горите около манастира "Св. св. Петър и Павел" над гр. Лясковец. В почистването взеха участие 10 служители на стопанството с три служебни автомобила. Местността е предпочитано място за отдих, пикник и разходка за местното население и туристи. Поради големия поток от хора из горските територии, в тях има наличие на отпадъци. Най-често това са кутии от цигари, опаковки от храни и напитки, найлонови торбички, мокри кърпички, автомобилни гуми и др. Количеството събрани отпадъци по време на инициативата се равнява на 200 кг.
КОНТАКТИ

гр. Горна Оряховица, ул."Ангел Кънчев" №29
тел. 0618 6 00 65
факс:
e-mail: g.orqhovitsa@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч