ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ-ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ГОРСКИ НИВИ

16 Aug
2023
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ-ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ГОРСКИ НИВИ ЗА СТОПАНСКА ГОДИНА 2023/2024Г.

Документи

КОНТАКТИ

гр. Горна Оряховица, ул."Ангел Кънчев" №29
тел. 0618 6 00 65
факс:
e-mail: g.orqhovitsa@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч