ТП ДГС "Горна Оряховица"-Организация за осигуряване на дърва за огрев

25 Sep
2018
Разпределение на количествата дърва за огрев по общини, които ТП ДГС "Горна Оряховица" предоставя на местното население за закупуване по ценоразпис, съгласно изготвени списъци от кметствата на населените места.

Документи

КОНТАКТИ

гр. Горна Оряховица, ул."Ангел Кънчев" №29
тел. 0618 6 00 65
факс:
e-mail: g.orqhovitsa@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч