Пон - Пет 8:30 - 17:00

ТП ДГС "Горна Оряховица"-Организация за осигуряване на дърва за огрев

25.09.2018

Разпределение на количествата дърва за огрев по общини, които ТП ДГС "Горна Оряховица" предоставя на местното население за закупуване по ценоразпис, съгласно изготвени списъци от кметствата на населените места.