ТП ДГС "Горна Оряховица"-Организация за осигуряване на дърва за огрев на местното население

15 Sep
2017
Разпределение на количествата дърва за огрев по общини, които ТП ДГС "Горна Оряховица" предоставя на местното население за закупуване по ценоразпис.

Документи

КОНТАКТИ

гр. Горна Оряховица, ул."Ангел Кънчев" №29
тел. 0618 6 00 65
факс:
e-mail: g.orqhovitsa@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч