Пон - Пет 8:30 - 17:00

Обяви за работа
ДГС Горна Оряховица

обява горски стражар

опазва повереният му участък, организира и контролира сечта, участва в маркиране на ЛФ и изготвя необходимите документи