Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДГС Горна Оряховица

17287
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 28.05.2024
Втора дата
Обект/и № 1
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 30,836.89 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17157
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 29.03.2023
Втора дата
Обект/и № 1
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 34,045.22 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17087
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 19.08.2022
Втора дата
Обект/и № 2229
Данни за дървесината цр, срлп, бл, мжд, пкл, кгбр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 13,928.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17083
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 08.08.2022
Втора дата
Обект/и № №1 и №2
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 31,585.43 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17074
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 26.07.2022
Втора дата
Обект/и № 2227
Данни за дървесината цр,бл,кгбр,мжд
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 9,009.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17068
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 22.07.2022
Втора дата
Обект/и № 2226
Данни за дървесината цр,бл,срлп,здб,кгбр,мжд,пяс
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 15,662.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17049
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 17.06.2022
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 870.50 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17054
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 17.06.2022
Втора дата
Обект/и № 2224, 2225
Данни за дървесината бл,цр,здб,кгбр,срлп,мжд,пкл,ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 22,706.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17028
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 12.05.2022
Втора дата
Обект/и № №1 и №2
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 17,961.61 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17020
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 04.05.2022
Втора дата
Обект/и № 220001-1; 220002-1;
Данни за дървесината бл, здб, кгбр, мжд, пкл, цр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 61,350.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17011
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 12.04.2022
Втора дата
Обект/и № 2217
Данни за дървесината цр, бл, кгбр, мжд
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 18,847.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16972
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 25.02.2022
Втора дата
Обект/и № 2216
Данни за дървесината цр, бл
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 6,644.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16931
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 06.01.2022
Втора дата
Обект/и № 2215
Данни за дървесината бл, здб, мжд, срлп, цр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 6,006.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16904
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 09.12.2021
Втора дата
Обект/и № 2132, 2133, 2134, 2135
Данни за дървесината цр, гбр, здб, бл, срлп
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 5,191.20 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16896
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 24.11.2021
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 845.83 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16897
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 24.11.2021
Втора дата
Обект/и № 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213 и 2214;
Данни за дървесината ак, бк, бл, гбр, здб, кгбр, мжд, пбрс, пкл, пяс, срлп, цр, чдб
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 443,926.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16883
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 08.11.2021
Втора дата
Обект/и № 2130,2131
Данни за дървесината ак, бл, кл, мжд, пбрс, пяс, срлп, цр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 20,340.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16874
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 02.11.2021
Втора дата 02.12.2021
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 120.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16842
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 17.09.2021
Втора дата
Обект/и № 2129
Данни за дървесината ак, пбрс, гбр, пяс, ор, елш, яв
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 323.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16826
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 08.09.2021
Втора дата
Обект/и № 2125, 2128
Данни за дървесината бл, цр, кгбр, мжд, ак, глд
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 57,625.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация