Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
17028 ДГС Горна Оряховица 12.05.2022 №1 и №2 Лесокултурни мероприятия 17,961.61 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане на млади насаждения без материален добив обект 1 и обект 2 Виж пълна информация
17020 ДГС Горна Оряховица 04.05.2022 220001-1; 220002-1; бл, здб, кгбр, мжд, пкл, цр Добив на дървесина 61,350.00 лв. без ДДС
Предмет: Tоварене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина от временен склад до ТИР станция Виж пълна информация
17011 ДГС Горна Оряховица 12.04.2022 2217 цр, бл, кгбр, мжд Добив на дървесина 18,847.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив, товарене, транспортиране и разтоварване до обект по чл.206 от Закона за горите - горски разсадник "Джулюница" Виж пълна информация
16972 ДГС Горна Оряховица 25.02.2022 2216 цр, бл Добив на дървесина 6,644.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на прогнозни количества дървесина в обект №2216 Виж пълна информация
16931 ДГС Горна Оряховица 06.01.2022 2215 бл, здб, мжд, срлп, цр Добив на дървесина 6,006.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
16904 ДГС Горна Оряховица 09.12.2021 2132, 2133, 2134, 2135 цр, гбр, здб, бл, срлп Продажба на дървесина 5,191.20 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина Виж пълна информация
16896 ДГС Горна Оряховица 24.11.2021 Търгове по Закона за държавна собственост 845.83 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на движима вещ - частна държавна собственост - превозно средство Виж пълна информация
16897 ДГС Горна Оряховица 24.11.2021 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213 и 2214; ак, бк, бл, гбр, здб, кгбр, мжд, пбрс, пкл, пяс, срлп, цр, чдб Продажба на стояща дървесина корен 443,926.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци Виж пълна информация
16883 ДГС Горна Оряховица 08.11.2021 2130,2131 ак, бл, кл, мжд, пбрс, пяс, срлп, цр Добив на дървесина 20,340.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
16874 ДГС Горна Оряховица 02.11.2021 02.12.2021 Търгове по Закона за държавна собственост 120.00 лв. без ДДС
Предмет: Отдаване под наем на едноетажна сграда, находяща се в поземлен имот 16359.32.4, за срок от пет години Виж пълна информация
Процедура № 16874 на ДГС Горна Оряховица от 02.11.2021 е прекратена!
16842 ДГС Горна Оряховица 17.09.2021 2129 ак, пбрс, гбр, пяс, ор, елш, яв Добив на дървесина 323.00 лв. без ДДС
Предмет: Поваляне и прерязване на маркирана стояща дървесина и оставяне на повалената дървесина в сечището Виж пълна информация
16826 ДГС Горна Оряховица 08.09.2021 2125, 2128 бл, цр, кгбр, мжд, ак, глд Добив на дървесина 57,625.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
16801 ДГС Горна Оряховица 13.08.2021 №1 и №2 Лесокултурни мероприятия 20,115.75 лв. без ДДС
Предмет: ОТГЛЕЖДАНЕ НА МЛАДИ НАСАЖДЕНИЯ БЕЗ МАТЕРИАЛЕН ДОБИВ и ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ Виж пълна информация
16775 ДГС Горна Оряховица 30.06.2021 2124.2125.2126.2127.2128 цр, бл, здгл, чб, срлп, чдб, мжд, кл, гбр, кгбр.срлп,здб,глд, Добив на дървесина 78,636.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
16689 ДГС Горна Оряховица 02.03.2021 2122,2123 срлп,гбр,бл,цр,мжд,кл,бб Добив на дървесина 56,820.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на ТИР Виж пълна информация
16663 ДГС Горна Оряховица 29.01.2021 2121 цр, бл, срлп, мжд, гбр, кл Добив на дървесина 14,278.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
16637 ДГС Горна Оряховица 30.12.2020 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108 ак, бл, гбр, здб, кгбр, кл, мжд, пяс, срлп, цр, чб Продажба на стояща дървесина корен 184,790.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16638 ДГС Горна Оряховица 30.12.2020 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 211 9, 2120 цр, бл, ак, гбр, здб, кгбр, кл, мжд, пяс, срлп, чб, чдб Продажба на стояща дървесина корен 297,479.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16612 ДГС Горна Оряховица 03.12.2020 2035-1, 2036-1 чб, чдб, цр, мжд, кл, бл, гбр, кгбр, кл Продажба на дървесина 63,083.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества добита дървесина на временен склад Виж пълна информация
16611 ДГС Горна Оряховица 30.11.2020 2034, 2035, 2036 цр, бл, здгл, чб, срлп, чдб, мжд, кл, гбр, кгбр Добив на дървесина 28,156.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация