Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16842 ДГС Горна Оряховица 17.09.2021 2129 ак, пбрс, гбр, пяс, ор, елш, яв Добив на дървесина 323.00 лв. без ДДС
Предмет: Поваляне и прерязване на маркирана стояща дървесина и оставяне на повалената дървесина в сечището Виж пълна информация
16826 ДГС Горна Оряховица 08.09.2021 2125, 2128 бл, цр, кгбр, мжд, ак, глд Добив на дървесина 57,625.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
16801 ДГС Горна Оряховица 13.08.2021 №1 и №2 Лесокултурни мероприятия 20,115.75 лв. без ДДС
Предмет: ОТГЛЕЖДАНЕ НА МЛАДИ НАСАЖДЕНИЯ БЕЗ МАТЕРИАЛЕН ДОБИВ и ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ Виж пълна информация
16775 ДГС Горна Оряховица 30.06.2021 2124.2125.2126.2127.2128 цр, бл, здгл, чб, срлп, чдб, мжд, кл, гбр, кгбр.срлп,здб,глд, Добив на дървесина 78,636.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
16689 ДГС Горна Оряховица 02.03.2021 2122,2123 срлп,гбр,бл,цр,мжд,кл,бб Добив на дървесина 56,820.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на ТИР Виж пълна информация
16663 ДГС Горна Оряховица 29.01.2021 2121 цр, бл, срлп, мжд, гбр, кл Добив на дървесина 14,278.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
16637 ДГС Горна Оряховица 30.12.2020 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108 ак, бл, гбр, здб, кгбр, кл, мжд, пяс, срлп, цр, чб Продажба на стояща дървесина корен 184,790.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16638 ДГС Горна Оряховица 30.12.2020 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 211 9, 2120 цр, бл, ак, гбр, здб, кгбр, кл, мжд, пяс, срлп, чб, чдб Продажба на стояща дървесина корен 297,479.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16612 ДГС Горна Оряховица 03.12.2020 2035-1, 2036-1 чб, чдб, цр, мжд, кл, бл, гбр, кгбр, кл Продажба на дървесина 63,083.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества добита дървесина на временен склад Виж пълна информация
16611 ДГС Горна Оряховица 30.11.2020 2034, 2035, 2036 цр, бл, здгл, чб, срлп, чдб, мжд, кл, гбр, кгбр Добив на дървесина 28,156.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
16550 ДГС Горна Оряховица 05.10.2020 07.10.2020 Търгове по Закона за държавна собственост 1,200.00 лв. без ДДС
Предмет: Tърг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна-държавна собственост, представляващи дини реколта 2020година - 4 тона Виж пълна информация
16498 ДГС Горна Оряховица 17.09.2020 2029-1, 2030-1, 2031-1, 2032-1, 2033-1; чдб, цр,бл. пяс,срлп, кгбр, ак, чб, мжд Продажба на дървесина 262,619.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни добити количества дървесина на временен склад Виж пълна информация
16499 ДГС Горна Оряховица 17.09.2020 2029,2030,2031,2032,2033 чдб, цр, бл, пяс, срлп, кгбр, ак , чб, мжд, кл Добив на дървесина 82,942.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
16404 ДГС Горна Оряховица 16.07.2020 2028 цр, гбр.здб.бл.слрп, Продажба на дървесина 11,272.04 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина обект 2028 Виж пълна информация
16400 ДГС Горна Оряховица 14.07.2020 2027 гбр, цр, здб, кл, бл, чб,срлп, ак,чдб Добив на дървесина 10,258.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина обект 2027 Виж пълна информация
16397 ДГС Горна Оряховица 09.07.2020 2026 бл,здб,цр.гбр Продажба на стояща дървесина корен 39,317.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с явно наддаване Виж пълна информация
16342 ДГС Горна Оряховица 03.06.2020 2023-1 и 2025-1 чб, здгл, ак, цр, гбр, кл, бл, здб. кгбр. Продажба на дървесина 97,913.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина в обект №2023-1 и 2025-1 Виж пълна информация
16343 ДГС Горна Оряховица 03.06.2020 2022, 2023, 2024, 2025 чб, здгл, ак, цр, гбр, кл, бл, здб, кгбр. Добив на дървесина 67,077.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16205 ДГС Горна Оряховица 29.04.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване, ремонтни услуги и доставка на резервни части на 10 /десет/ броя моторни превозни средства, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство „Горна Оряховица” гр. Горна Оряховица за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
16151 ДГС Горна Оряховица 12.03.2020 2019 цр,бл,кгбр Добив на дървесина 23,656.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация